پشتیبانی برای کمپینها
تلفن: ۲۰۷۱ - ۶۱۹۳۰۰۰۰
ایمیل: zahra.Mirhoseini@digikala.com
پشتیبانی برای پروموشنها
تلفن: داخلی ۴ - ۹۵۱۱۹۹۱۱
ایمیل: SellerSupport@digikala.com
مرکز راهکارهای بازاریابی دیجی‌کالا
بازگشت به مرکز فروشندگان